I Lettland används Euro, eur. Här hittar du mer information som t.ex behöver växla in pengar innan resan eller vilka möjligheter finns att ta ut pengar på plats.

Valutan i Lettland – Euro (Eur)

  • Namn: “Euro”
  • Förkortning: Eur.
  • Valutakod: EUR.
  • Valuta i: Lettland
  • Införd: 2013

Kan man ta ut pengar i Lettland?

Det finns goda möjligheter att ta ut pengar i Lettland men det är alltid bra att växla till sig lite kontanter i euro innan resan till Lettland. Glöm inte att det är med stor sannolikhet att din bank tar en avgift vid uttag utomlands.

Vilka pengar används i Riga?

I Riga används Euro sedan 2013, precis som i hela Lettland.